Buďme optimisté...

Jak jsme již psali v sekci "finanční plánování", všichni máme plány toho, co chceme do budoucna, ať už je to otázka bydlení nebo tvorba rezerv.
A protože plánování je naší alfou a omegou, klademe velký důraz na zajištění příjmu a majetku tak, aby když se něco podělá, ať nemusíme tyto naše konkrétní plány škrtat.

 

Za tu dobu, co to děláme, jsme si ověřili, že nejvíce lidem dělají čáru přes rozpočet tyto 3 věci:

 

 

NEMOCI A ÚRAZY

ŠKODY NA MAJETKU

PRÁVNÍ SPORY

 

Musel jste někdy Vy, nebo někdo z Vašeho okolí, něco z toho řešit?

 

ANO:

Každý kdo si něco takového zažil nebo byl v blízkosti jiných, kdo tím prošli, definuje jedna věc. Chtějí být zajištěni, aby je delší nemoc, úraz, zrušené auto, zničený domov, spor se sousedem, zkrátka aby nás to nesemlelo finančně.

NE:

Buďme na druhou stranu optimisté, řadu z nás nic takového nepotká a žijí si spokojený život. Otázkou je, jestli můžeme, každý z nás říci, že nás se to netýká, nám se nic takového nemůže stát
 

 


V tomto tématu mám úplně jiné vnímání podstaty, než drtivá většina kolegů a troufnu si říci, že jsem mnoha lidem změnil pohled na to, jak o tomto tématu přemýšlet a jaké si klást otázky a určovat si priority.. 

Pojďme o tomto tématu mluvit, je velmi důležité. Ono dost často vlastně je o Vás, ne však tak úplně pro Vás.

 

Chcete vědět, jak jsem to myslel? V klidu si o tom popovídejme.


 

Klíčoví partneři pro segment pojištění